Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 20, S. 20 (2019) ANTEN MIMO ĐA BĂNG SỬ DỤNG CẤU TRÚC HÌNH BÁN NGUYỆT KÉP CHO ỨNG DỤNG 5G BĂNG TẦN MILIMET Tóm tắt   PDF
Duong Thi Thanh Tu, Le Thi Cam Ha, Vu Van Yem, Nguyen Tuan Ngoc, Tran Hung Anh
 
T. 20, S. 20 (2019) ẢNH HƯỞNG CỦA HÌNH DẠNG HỆ THỐNG NỐI ĐẤT ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐẾN ĐIỆN ÁP BƯỚC VÀ ĐIỆN ÁP TIẾP XÚC KHI TẢN DÒNG ĐIỆN SÉT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Hồng Thịnh, Trần Văn Tớp
 
T. 19, S. 19 (2019) ẢNH HƯỞNG CỦA LOẠI VÀ VỊ TRÍ PHÉP ĐO TỚI KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG TRẠNG THÁI HỆ THỐNG ĐIỆN BẰNG THUẬT TOÁN TỐI ƯU BẦY ĐÀN Tóm tắt   PDF
Trần Thanh Sơn, Đặng Thu Huyền, Kiều Thị Thanh Hoa
 
S. 15 (2018) ỨNG DỤNG BỘ QUAN SÁT PHI TUYẾN ĐỀU CỤC BỘ TRONG ƯỚC LƯỢNG TRẠNG THÁI CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU KÍCH TỪ NỐI TIẾP Tóm tắt   PDF
Vũ Hoàng Giang
 
T. 19, S. 19 (2019) ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT BACKSTEPPING XÂY DỰNG THUẬT TOÁN ỔN ĐỊNH TẦN SỐ QUAY TURBINE Ở NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ Tóm tắt   PDF
Đặng Tiến Trung
 
S. 15 (2018) ỨNG DỤNG LOGIC MỜ TÌM VỊ TRÍ ĐẶT TỤ BÙ TỐI ƯU TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TRUNG ÁP Tóm tắt   PDF
Đặng Việt Hùng, Nguyễn Phúc Huy
 
T. 21, S. 21 (2019) ỨNG DỤNG MÁY HỌC VECTOR HỖ TRỢ SVM TRONG DỰ ĐOÁN CƠN ĐỘNG KINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Sơn, Vương Hoài Nam, Đào Xuân Phúc, Vũ Duy Thuận
 
S. 16 (2018): Số 16/2018 ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN BỀN VỮNG CHO HỆ CHUYỂN ĐỘNG TAY MÁY ALMEGA 16 Tóm tắt   PDF
Hà Trung Kiên, Đoàn Đức Thắng
 
S. 14 (2017) BỨC XẠ MIMO DỰ ĐOÁN TRONG TRƯỜNG HỢP ĐƯỜNG VẬT LÝ DI CHUYỂN TRONG MÔI TRƯỜNG ĐA ĐƯỜNG SỬ DỤNG CHUỖI TAYLOR Tóm tắt   PDF
Trần Hoài Trung, Phạm Duy Phong
 
T. 18, S. 18 (2018) BUILDING A TOOL TO SIMULATE SOLAR CELLS AND PHOTOVOLTAICS ARRAY WITHIN SINGLE-DIODE MODEL Tóm tắt   PDF
Phạm Anh Tuân
 
T. 21, S. 21 (2019) CẢI THIỆN HIỆU QUẢ MẠNG NEURON HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN BỆNH RỐI LOẠN NHỊP TIM BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÁN TRỌNG SỐ TƯƠNG ỨNG MỨC CẤU TRÚC CƠ THỂ Tóm tắt   PDF
Huỳnh Lương Nghĩa, Đinh Văn Quang, Đoàn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Thủy
 
T. 17, S. 17 (2018) CHIẾN LƯỢC ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH CHO HỆ THỐNG ĐIỀU CHỈNH MỨC NƯỚC BAO HƠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Khoát, Vũ Duy Thuận
 
S. 14 (2017) CHIẾN LƯỢC ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ MỚI DỰA TRÊN LOGIC MỜ KIỂU PI VÀ PSO CHO CÁC ĐỘNG CƠ TỪ TRỞ THAY ĐỔI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Khoát
 
S. 16 (2018): Số 16/2018 ELECTRON TRANSPORT COEFFICIENTS AND RATE COEFFICIENTS IN C2H4-N2 MIXTURE FOR FLUID MODEL Tóm tắt   PDF
Pham Xuan Hien, Pham Thi Tuoi, Do Anh Tuan
 
T. 18, S. 18 (2018) GIẢI PHÁP BẢO VỆ TÁCH LƯỚI CHO NGUỒN PHÂN TÁN TRONG LƯỚI ĐIỆN NHỎ THÔNG MINH Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Thu Nga, Trần Thanh Sơn, Trần Anh Tùng
 
T. 18, S. 18 (2018) GIẢI PHÁP BẢO VỆ TÁCH LƯỚI CHO NGUỒN PHÂN TÁN TRONG LƯỚI ĐIỆN NHỎ THÔNG MINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Trung, Phạm Mạnh Hải, Ngô Ngọc Thành, Đàm Khánh Linh
 
S. 12 (2017) GIẢI PHÁP SỬ DỤNG KHÁNG ĐIỆN HẠN CHẾ QUÁ DÒNG VÀ ÁP KHI ĐÓNG CẮT TỤ BÙ ĐỘNG TRÊN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI AN BIÊN Tóm tắt   PDF
Trần Thanh Sơn
 
S. 15 (2018) GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN VẬN HÀNH KHI THỰC HIỆN THAO TÁC ĐÓNG CẮT CHO HỆ THỐNG CÁP NGẦM ĐẢO LÝ SƠN Tóm tắt   PDF
Đoàn Đức Tùng
 
T. 17, S. 17 (2018) GIẢM NHỎ KÍCH THƯỚC CHO ANTEN PIFA TÁI CẤU HÌNH THEO TẦN SỐ BẰNG CẤU TRÚC VÒNG CHIA CỘNG HƯỞNG Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Phương Thảo
 
S. 13 (2017) GIẢM NHIỄU, CẢI THIỆN PHÉP ĐO XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ TRONG MÁY BIẾN ÁP THEO LÝ THUYẾT THỜI GIAN ĐẾN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Vũ Thắng, Đỗ Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Nam, Hoàng Sĩ Hồng
 
T. 20, S. 20 (2019) GIẢM TỔN THẤT CÔNG SUẤT CHO XUẤT TUYẾN TRUNG THẾ BẰNG BIỆN PHÁP BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG THEO ĐỒ THỊ PHỤ TẢI NGÀY SỬ DỤNG THUẬT TOÁN DI TRUYỀN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Anh Minh, Trần Anh Tùng
 
T. 19, S. 19 (2019) HỆ THỐNG ĐIỀU KHIẾN NHÀ THÔNG MINH SỬ DỤNG NHẬN DẠNG CỬ CHỈ ĐỘNG CỦA BÀN TAY Tóm tắt   PDF
Đoàn Hương Giang, Vũ Duy Thuận
 
T. 19, S. 19 (2019) KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG DÂY DÀI VÀ BIẾN ĐỔI MODAL XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH TẦN SỐ CỦA HỆ THỐNG DÂY DẪN NHIỀU SỢI PHỨC TẠP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Quang, Trần Thanh Sơn, Đặng Quốc Vương
 
T. 20, S. 20 (2019) KHÔNG GIAN ĐA TẠP CỦA CỬ CHỈ ĐỘNG BÀN TAY TRÊN CÁC GÓC NHÌN KHÁC NHAU Tóm tắt   PDF
Doan Hương Giang
 
S. 13 (2017) MÔ HÌNH DỰ BÁO PHỤ TẢI NGẮN HẠN DỰA TRÊN MẠNG NƠRON NHÂN TẠO KẾT HỢP THUẬT TOÁN DI TRUYỀN Tóm tắt   PDF
Phạm Mạnh Hải, Vũ Thị Anh Thơ, Phạm Văn Duy
 
1 - 25 trong số 85 mục 1 2 3 4 > >> 


  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội